Šta sve treba uraditi?

Levi klik da biste promenili status.
Desni klik da biste obrisali stavku.